"Mój prąd" - dopłata do instalacji fotowoltaicznej

Zyskaj 5 000 zł rządowej dopłaty!

Czy wiesz, że zakładając instalację fotowoltaiczną w naszej firmie, możesz odzyskać nawet 40% poniesionych nakładów?

Czeka na Ciebie 5 000 zł w ramach programu "Mój prąd" a dodatkowo możesz poniesione koszty odliczyć od podatku dochodowego!

W styczniu 2020 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. W ramach programu przeznaczono aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki. Po raz pierwszy zastosowano tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych.

Wdrożenie programu NFOŚiGW „Mój Prąd” jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami!